Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Brandýsek Basement Band

IT'S NEVER TOO LATE!

Playing together is a lot of fun and we love playing live.

Hrát dohromady je skvělá zábava, a milujeme hrát naživo.

 

But nothing beats the experience of creating something together for ourselves.

Nic však není lepší pocit než něco vytvořit společně jako skupina. 

 

We are trying to introduce new original music every month, so if you haven't seen us in a while, you are in for a lot of new music when you do!!

Snažíme se přidat každý měsíc jednu novou původní skladbu, takže pokud jste nás chvilku neviděli, je na co se těšit!!

We are making plans for our first album (or EP) and are starting to prepare to head the studio.  It will be a new adventure for us so stay tuned for the results!

Plánujeme naše první album a připravujeme se na cestu do studia. Bude to pro nás nový zážitek, tak nezapomeňte zkontrolovat, jak to dopadne!

We are currently working on a number of songs and here are a few of the ideas they are based on:

Momentálně pracujeme na několika písničkách, a tohle je pár nápadů, na kterých jsou založené:

 

1) a scary member of the opposite sex

2) getting more time

3) wanting to be somewhere else / touha být někde jinde

4) getting old