Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Brandýsek Basement Band

IT'S NEVER TOO LATE!

We try to write songs based on our experiences.  

Snažíme se psát naše písničky na základě vlastních zkušeností. 

 

Our musical influences are many and we enjoy trying many different styles.

Jsme ovlivňováni mnoha druhy hudby a baví nás zkoušet nové žánry. 

 

We will still cover some of the songs we love!!!

Stále budeme dělat covery písniček co milujeme!!!

So far we have written and performed eight original songs in front of live audiences.  And since no one threw anything at us, we are taking that a sign to keep going!!!

Doposud jsme napsali a vystoupili s osmi originálníma písničkama před živím obecenstvem. A vzhledem k tomu že na nás nikdo nic neházel, vzali jsme to jako znak, že můžeme pokračovat.

 

ORIGINAL SONGS:

Between the Lines - Not every relationship goes well! / Need Translation

 

Go Where You Wanna Go - Inspired by a young relative./ Inspirováno mladou příbuznou. 

 

Hot Wheels - For you car nuts! / Pro vás co milují auta!

 

I Love My Woman - Trying to capture a little of the James Brown sound! / Pokus o zachycení podobného zvuku jako James Brown!

 

It's Never Too Late - Our Motto!/ Naše Motto!

 

Love Cocaine - NOT I LOVE COCAINE, but inspired by experience in love! /  NE MILUJEME KOKAIN , ale inspirováno zkušenostmi s láskou. 

 

Mean Old Lady  - Inspired by a rather unpleasant woman in the Frankfurt airport and NOT BY ANY OF OUR WIVES OR GIRLFRIENDS! / Inspirováno dosti nepříjemnou ženou na Frankfurtském letišti a   NE ŽÁDNOU Z NAŠICH ŽEN NEBO HOLEK!

 

My Favorite Sinner - Inspired by a very dear friend on the occasion of her birthday. / Inspirováno velmi blízkou kamarádkou při příležitosti jejích narozenin. 

 

On My Own - Created on the spur of the moment based on a great riff and then adapted to apply to some of our former careers. / Vytvořeno z patra založeno na skvělém riffu a potom adaptované aby se vztahovalo na některé naše bývalé kariéry. 

 

Toothbrush Blues - A parody on a traditional blues style inspired by a chance encounter of a sonic toothbrush and a blues song. / Parodie tradičního blues stylu inspirována náhodným setkáním sonic kartáčku a blues písničky. 

 

Waiting for You - What else are you going to do on a Bus? / Co jiného budete dělat při cestě autobusem?

 

When I Need You - About missing a relationship.

 

When I Was a Drinkin' - About the evils of the bottle.

 

When My Love Cries - Inspired by a three hour car journey listening to the final Leonard Cohen album. / Inspirováno tří hodinovou cestou autem při poslouchání finálního alba Leonarda Cohena.