Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Brandýsek Basement Band

IT'S NEVER TOO LATE!

These lyrics were originally going to be a traditional "old school" blues song.  But we had kind of moved on from that genre, so they were parked.

Originálně měla tyto slova být ke "old school" bluesové písničce, ale to se nestalo, proto ležela v zapomnění. 

Then we found we had a great riff and melody with no lyrics and made the connection.

Poté jsme vymysleli skvělou melodii, ale byla bezeslov, poté to cvaklo.  

We finally tried to make it a bigger sound (ala James Brown) and that is what we have today.  We use this mainly as a band introduction.

Poté jsme tomu dali větší zvuk (ala James Brown) a skončili jsme s tímto. Používáme jí hlavně jako intro pro naší kapelu. 

I LOVE MY WOMAN

by The Brandýsek Basement Band

 

I love my woman, be she don’t love me.

I said I love my woman, be she don’t love me.

If I didn’t love her so much, I would just have to set her free.   

 

 

Now I need a better woman, one who wants to be with me

I said I need a better woman, one who wants to be with me

The only problem is, my love won’t set me free.

 

 

Now I found me a good woman, one that likes a man like me

I found a much better woman, one that loves a man like me

The only problem is, I can’t let that other woman be.

Czech Translation

by Elizabeth Gylden

 

 Miluju svojí ženu, ale ona nemiluje mě.

Řekl jsem, že miluju svojí ženu, ale ona nemiluje mě. 

Pokud bych jí tak nemiloval, musel bych jí nechat jít.  

 

Teď potřebuji lepší ženu, jednu co o mě bude stát.

Řekl jsem,že potřebuji lepší ženu, jednu co o mě bude stát.

Jediný problém je že má láska mě nenechá jít. 

 

Teď jsem našel dobrou ženu, jednu která má zálibu v mužovi jako jsem já. 

Našel jsem výrazně lepší ženu, jednu co miluje muže jako jsem já. 

Problém je, že tu druhou ženu nemůžu nechat být.