Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Brandýsek Basement Band

IT'S NEVER TOO LATE!

This song was inspired by a nasty break-up. 

LOVE COCAINE

 by The Brandýsek Basement Band

 

Red spots before my eyes

I can’t believe the way that you smile

You drive me mad - yes, you do

Love’s got me bad and I’m feeling blue

The way that you smile seems so damn cool 

Oh, they say that love makes a man a fool

 

You worked your way right under my skin 

You’ve worn my patience mighty thin

You say you want me to change my ways   

But I really don’t like that evil phrase 

You’ve turned my life upside down

But I ain’t gonna let you boss me around

  

I turned to whiskey to ease my pain

It's surely less addictive than love cocaine

 

They say that love’s where two hearts meet 

But our love’s just a one way street

I give, you take everything you need 

Your kind of love is nothin’ but greed 

My ears are burnin’ from your cheap words 

And lovin’ you has been a real damn curse  

 

I turned to whiskey to ease my pain

It's surely less addictive than love cocaine

 

I blame you for all of my troubles

You broke my heart and turned it to rubble

I loved you as best I could

But you say that you’ve been misunderstood

Well that’s real easy for you to say

When you’ve been cheating me night and day

 

I turned to whiskey to ease my pain

It's surely less addictive than love cocaine

 

I turned to whiskey to ease my pain

It's surely less addictive than love cocaine

Czech Translation

By Elizabeth Gylden

 

Rudé skvrny před očima,

Nemůžu uvěřit tvému úsměvu,

Zblázním se z tebe - ano zblázním.

Láska mě chytla a cítím se skleslý,

Ten způsob, jak se směješ, je tak sakra hustej,

No oni říkali, že zamilovaný muž je pošetilý.

 

Dostala ses mi pod kůži,

Opotřebovala si mou mi trpělivost.

Prý mě chceš změnit,

Ale taková hnusná slova se mi nelíbí.

Obrátila jsi můj život vzhůru nohama,

Ale nenechám si od tebe poroučet.

 

 

Zkoušel jsem whisky na bolest,

Určitě je méně návyková než kokain lásky. 

 

Říkají, že láska je, když se setkají dvě srdce,

Ale naše láska je jen jednosměrná ulice,

Já dávám, a ty si bereš vše, co potřebuješ.

Tvůj druh lásky je jen chamtivost,

Mé uši hoří z tvých levných slov,

A milovat tě je prokletí. 

 

Zkoušel jsem whisky na bolest,

Určitě je méně návyková než kokain lásky.  

 

Svádím na tebe všechny své problémy,

Zlomila jsi mi srdce, zbyla jenom suť.

Miloval jsem tě neljíp, jak to šlo,

Ale říkáš, že jsi byla nepochopená,

To se ale hezky říká,

Když  mě podvádíš dnem a nocí.

 

Zkoušel jsem whisky na bolest,

Určitě je méně návyková než kokain lásky. 

 

Zkoušel jsem whisky na bolest,

Určitě je méně návyková než kokain lásky.