Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Brandýsek Basement Band

IT'S NEVER TOO LATE!

IOn a trip back from Frankfurt, a very nasty woman was making life difficult for everyone, but especially her husband!  That event inspired this song and the lyrics are pretty much what we think her husband was thinking at the time!

Na cestě zpátky z Frankfurtu jsme potkali ženu, co všem znepříjemňovala život, obzvlášť  svému mužovi. Slova byla inspirována touhle příhodou. Tohle je asi co se mu honilo hlavou!

 

Many people believe this is about one of our wives... BUT IT DEFINITELY IS NOT!!!!  And we weren't told to say that either (at least not in so many words).

Mnoho lidí si myslí, že tohle je o jedné z našich žen... ALE TO JE ABSOLUTNĚ NEPRAVDIVÉ!!!! Ani nám neřekly, abychom tohle napsali (tedy aspoň ne tolika slovy). 

MEAN OLD LADY

by The Brandýsek Basement Band

 

Travellin’ at night and my bones are just dead tired.

(I’m) Travellin’ late at night and my bones are just dead tired.

I am working very late and my brain feels like it’s on fire.

I need to keep working to pay your many bills,

because a greedy old woman is the worst of all life’s ills.

 

I got a mean old lady, (mean old lady); she is working me to death.

I got a mean old lady, (mean old lady); I swear she would steal my last breath.

I’m on my way to an early death. (I’m on my way to an early death.)

 

I get home all hungry and I am looking for some food.

I said I’m home and  hungry and I’m looking for some food.

My mean old lady tells me “go get some firewood.”

When I get back she has eaten everything,

my head starts aching and my ears begin to ring

 

She’s my mean old lady, (mean old lady); and she is starving me to my death

She’s my mean old lady, (mean old lady); now I feeling a  shortness of breath

Now it is sure that she will be my death. (Now it is sure that she will be my death.)

 

Now I have passed on and I’m headed for those pearly gates.

Now I have passed on and I’m headed for those peaceful, pearly gates.

But there’s my mean old lady and she shouts “why are you so late?”

All I wanted was peace for goodness sake,

but her haunting me is my eternal fate.

 

What a mean old lady, (mean old lady); even in death she’s makes me unwell

Now where’s my mean old lady, (mean old lady); St. Peter told me that she just fell.

Now she is finally at home in hell! (Now she is finally at home in hell!)

Thank God she’s finally at home in hell! (Thank God she’s finally at home in hell!) 

 

Czech Translation

By Elizabeth Gylden

 

Cestuji temnou nocí, jsem na smrt unavený.

(Já) Cestuji temnou nocí, jsem na smrt unavený.

Pracuji pozdě do noci, a můj mozek pálí, jakoby hořel.

Musím dál pracovat, abych zaplatil tvé mnohé účty,

Protože stará chamtivá žena je nejhorší trest. 

 

 Mám starou hnusnou ženu (starou hnusnou ženu), dře mě na kost.

Mám starou hnusnou ženu (starou hnusnou ženu), přísahám, že mi ukradne i poslední výdech.

Jsem na cestě do předčasného hrobu. (Jsem na cestě do předčasného hrobu.)

 

Přijdu domu hladový a hledám něco k jídlu.

Řekl jsem, že jsem doma a hladový a hledám něco k jídlu.

Má stará hnusná žena řekne "Běž pro dřevo."

Když se vrátím, tak všechno snědla,

Rozbolí mě hlava a hučí mi uších.  

 

Je moje stará hnusná žena (stará hnusná žena), a nechá mě umřít hlady.

Je moje stará hnusná žena (stará hnusná žena), a teď lapám po dechu.

Teď je jasné, že bude mou smrtí (Teď je jasné, že bude mou smrtí).

 

Umřel jsem tedy, a mířím k nebeské bráně,

Umřel jsem tedy, a mířím k  té poklidné nebeské bráně,

Ale tam stojí má stará a řve "Proč jdeš tak pozdě?!"

Vše co jsem chtěl, byl klid, pro pána Krista,

Teď však straší i v mém posmrtném životě. 

 

Jaká stará hnusná žena (stará hnusná žena), i po smrti se mi z ní dělá špatně. 

Teď kde je má stará hnusná žena (stará hnusná žena), svatý Petr mi řekl, že zrovna spadla. 

Konečně je doma v pekle! (Teď je konečně je doma v pekle!)

Díkybohu že je konečně doma v pekle! (Díkybohu že je konečně doma v pekle!)