Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Brandýsek Basement Band

IT'S NEVER TOO LATE!

What do you give a friend who has everything?  You write a song inspired by her.

Co dát kamarádce co má vše? Napíšete písničku co je o ní. 

Pro vysvětlení jméno dané kamarádky se překládá jako hříšník/hříšnice. 

 

The initial "gift" was just the lyrics and these have changed a lot over time. But the essence of the person is still contained within the lyrics.

Originálně byl tento dárek jenom slova, která se po čase velmi změnila. Ale duch toho člověka je stále v nich.

 

We have tried a number of styles with this song and are still tweaking it today.  We are very close though :-)

Zkoušeli jsme mnoho stylů pro tuto písničku, a stále na ní pracujeme, ale doufáme že jsme velmi blízko finální verzi :-)

MY FAVORITE SINNER

by The Brandýsek Basement Band

 

Grabbing life by the throat; is how you’re gonna find her.

Living large, having fun and doing it all without a minder,

Gathering followers with all her wit and all her charms,

Never looking back, and never, ever, ever, ever trying to do harm.

 

She’s my favorite Sinner; she’s the best that sin can be.

She’s my favorite, favorite Sinner and she sets my soul free.

Now when I talked to God; (oh Yeah) I asked her how, how could it be?

That she’s my favorite Sinner, but she just won’t choose me. 

 

When you first meet her, (oh) your skin will tingle with delight.

People love her dearly, basking long in her bright light.

One thing’s for certain for her heart you’re gonna fight.

Well the battle will be tough, but (oh) that reward will feel oh so right.

 

She’ll be your favorite Sinner; she’ll be the best that sin can be

She’ll be your favorite, favorite Sinner, and she’ll set your soul free

And when you talk to God (oh Yeah), you’ll ask her how, how can it be?

That she’s everyone’s favorite sinner, but she’s still runnin’ free.

 

Now she’s everyone’s favorites sinner, but (oh) she just wants to be free.

 

Czech Translation

by Elizabeth Gylden

 

Když chytnete život pod krkem, tak ji najdete.

Žije naplno, baví se a na nic nebere ohled,

Sbírá stoupence jejím vtipem a  šarmem,

Nikdy se neohlíží a nikdy, nikdy, nikdy, nikdy nikomu neublíží. 

 

 

Je moje nejoblíbenější Hříšnice, nejlepší hřích, co může být.

Je moje nejoblíbenější, nejoblíbenější Hříšnice, osvobozuje mou duši. 

Teď když jsem mluvil s Bohem, (no jo) ptal jsem se jí jak, jak je to možné,

že  je moje nejoblíbenější Hříšnice, ale přesto si mě nevybere. 

 

 

Když ji prvně potkáte, (ó) vaše kůže bude mravenčit blahem.

Lidé ji milují, dlouho se sluní v její záři. 

Jedna věc je jasná, o její srdce se musíte prát. 

Boj bude těžký, ale odměna bude ach tak sladká. 

  

Bude vaše nejoblíbenější Hříšnice, nejlepší hřích co může být.

Bude vašej nejoblíbenější, nejoblíbenější Hříšnice, osvobodí vaši  duši. 

Až budete mluvit s Bohem (no jo), zeptejte se jí, jak je to možné,

že je všech nejoblíbenějších Hříšnice, ale stále není zkrocena. 

 

 

Je všech nejoblíbenější Hříšnice, ale jenom chce být volná.