Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Brandýsek Basement Band

IT'S NEVER TOO LATE!

This song was inspired by a session where a riff was introduced and then we just ad-lib'd the lyrics.  The first time we played it the song had more traditional "heartbreak" lyrics, but Elizabeth Gylden said it was a bit cliché and so we put down an alternate version.

Tahle písnička byla inspirována zkouškou, kdy jsme hráli nový riff a slova jsme improvizovali. Poprvé,  když jsme písničku zahráli, slova byla víc o klasickém zlomeném srdci, ale jedno z našich dětí řeklo, že je příliš klišé, tak jsme ji předělali. 

 

We play an alumni gig every year for the former employer of three of the band members and we were challenged to write a song about the company.  These lyrics were as close as we got.

Každý rok hrajeme na jedné akci každý rok pro bývalého zaměstnavatele tří z našich hráčů a byli jsme vyzváni napsat písničku o té společnosti. Tohle je nejblíž, co jsme se dostali. 

ON MY OWN

by The Brandýsek Basement Band

 

Travelling on my own; workin’ far from home (again).

My work is taking me farther from your company (too often).

But I won’t get back home; my job is callin’ again.

I’m gonna be right here, drinking this old beer (without you).

 

Baby, I say “I love you”, but I keep travellin’ away.

Baby, I say ”I need you”, but I won’t be commin’ home today.

 

I’m goin’ farther away, earnin’ more take-home pay (it drives me).

There’s strangers in my bed, helpin’ me to clear my head (I’m lonely).

But when I am all alone, my eye will always roams (to others).

It’s always been this way, it’s why I won’t be home today.

 

Baby, I said I loved you, but now you’re getting’ in the way.

Baby, I’m not sure I need you, that’s why I won’t be home to stay.

 

Just called you on the phone, you said you’re not alone (it kinda hurt me).

I guess it’s easy to see, that you also needed company (from someone).

 

Baby, please don’t love me, ‘cause I’ll be travellin’ away’

And baby, I hope you don’t need me, Because I’m gonna stay away.

 

Czech Translation 

by Elizabeth Gylden

  

Cestuju sám, pracuju daleko od domova (znovu).

Má práce mě táhne pryč z tvé společnosti (moc často).

Ale domů se nedostanu, práce znovu volá.

Budu přímo tady, pít tohle starý pivo (bez tebe). 

 

Zlato, říkám "Miluju tě", ale stále odjíždím dál. 

Zlato, říkám "Ptřebuju tě", ale dnes se domů nevrátím.   

 

Jdu stále dál, vydělávám stále víc (táhne mě to).

Cizií ženy v mé posteli, pročišťuju si hlavu (jsem osamělý).

Ale když jsem sám, mé oči okukují (jiné).

Vždy to takhle bylo, proto se dnes domů nevrátím. 

 

 

 

Zlato, říkal jsem "Miluju tě", ale teď se pleteš do cesty. 

Zlato nevím, jestli tě potřebuju, proto doma nezůstanu.  

 

Zrovna jsem ti zavolal, řekla jsi, že nejsi sama (trochu to bolelo).

Je jednoduché vidět, že také někoho potřebuješ (někoho).

  

Zlato, prosím nemiluj mě, protože odjíždím.

Zlato, doufám, že mě nepotřebuješ, protože zůstanu tam, kde jsem.