Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Brandýsek Basement Band

IT'S NEVER TOO LATE!

This song was inspired by the darkness of the last Leonard Cohen Album.  This was then mixed in with some personal experience and finally this Rock Ballad emerged. 

Tato písnička je inspirována temnotou posledního alba Leonarda Cohena. Je smíchána s trochou vlastních zkušeností a to je jak vznikla tato rocková balada. 

 

It took a long time from initial idea to final song.

Zabralo hodně času dostat jí od originálního nápadu až po toto. 

WHEN MY LOVE CRIES

by The Brandýsek Basement Band

 

I met my love in a far off land: we fell in love, we didn’t have a plan

We only had a short time before I left.

When I departed, it was the first time that she wept

 

We settled down; to start a family.

We tried hard, but children were not meant to be.

We used every option, known to modern man.

But when they failed, my love cried again.

 

When my love cries, the oceans cannot hold her tears

When my love cries, the mountains shake from all her fears

When my love cries, I pull her weeping from the floor

When my love cries, I just want to keep her from crying more.

 

Today I got a letter that confirmed what I knew

The doctors tried their best, but there’s nothing that they can do

Next time you see my love, please help her from the floor.

When my love cries again, I won’t be there anymore.

 

When my love cries, (Oh) the seas no longer move

When my love cries, the sky is no longer blue

When my love cries, it always cuts me to my core

When my love cries, please keep her from crying more.

 

When my love cries, all the angels no longer sing

When my love cries, all the bells no longer ring        

When my love cries, it made my heart so very sore

When my love cries again, I cannot be there anymore.

 

When my love cries,

When my love cries,  

Czech Translation

by Elizabeth Gylden

 

Potkal jsem svou lásku v daleké zemi, zamilovali jsme se do sebe, neměli jsme plán.

Bylo málo času, než jsem odjel. 

Když jsme se loučili, bylo to poprvé co plakala.

 

Usadili jsme se, abychom založili rodinu.

Velmi jsme se snažili, ale děti nám nebyly souzeny. 

Použili jsme každou metodu známou modernímu člověku. 

Poté co selhaly, má láska znovu plakala.

 

Když má láska pláče, oceány nezadrží její slzy,

Když má láska pláče, hory se třesou jejími obavami.

Když má láska pláče, zvedám ji vzlykající ze země,

Když má láska pláče, chci zajistit aby dál neplakala.

 

Dnes jsem dostal dopis, který potvrdil, co už jsem věděl,

Doktoři zkoušeli vše, co šlo, ale není nic, co mohou udělat,

Až příště uvidíte mou lásku, prosím pomozte jí ze země, 

Až má láska znovu bude plakat, už tam nebudu. 

 

Když má láska pláče, (ó) moře už se nehýbou,

Když má láska pláče, obloha už není modrá,

Když má láska pláče, vždy mě to hluboce raní.

Když má láska pláče, prosím pomozte jí, aby neplakala. 

 

Když má láska pláče, andělé přestanou zpívat,

Když má láska pláče, zvony přestanou zvonit,

Když má láska pláče, bolí mě z toho srdce,

Když má láska pláče, už tam nemohu být.

 

Když má láska pláče,

Když má láska pláče.